OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

1999 World Parachuting Championships - Corowa, Australia

Russia 8-Way

Alexandre Merts Alexey Minaev
Oleg Pavlenko Nikolay Sukharnikov
Vladimir Pavlenko Oleg Shalamykhin
Michael Mineev Vasili Korotkov
Camera Flyer: Valeri Ippolitov
Alternate: Alexander Beloglazov

 

Team Scoring Summary